Toimi näin, jos löydät suden jäljet tai näet suden

Kuva Jaakko Alalantela
Julkaistu9.4.2020

Jos löydät suden jälkiä, tai näet asuintalon hoidetulla piha-alueella suden, joka kuitenkin poistuu paikalta ihmisen havaittuaan, ilmoita havainnosta kotikuntasi suurpetoyhdyshenkilölle. Havaintojen ilmoittaminen on tärkeää kanta-arvion tuottamiselle sekä mahdollisten muiden toimenpiteiden arvioimiseksi.

Jos susi esimerkiksi ei poistu piha-alueelta, jää kiertelemään lähiympäristöön tai susi muutoin käyttäytyy ihmisen havaittuaan pelottomasti tai uhkaavasti, ilmoita välittömästi hätäkeskukseen.

Jos susi on tappanut tai vahingoittanut koti- tai tuotantoeläimiä, ota yhteys oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen.

Samat toimintaohjeet koskevat kaikkia muitakin suurpetoja (karhu, ilves ja ahma).

 

Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot

Yleisin havainto on suden yöllä lumeen jättämät jäljet

Keväisin tehdään havaintoja erityisesti nuorista susiyksilöistä, jotka etsivät itselleen uutta reviiriä.

Suden näkeminen ei vielä tarkoita, että kysymyksessä olisi aktiivista viranomaistoimintaa vaativa tilanne.