Tapani Saimovaara ja Jari Siivonen

Tehokkaampaan luonnonhoitoon yhteistyöllä

Ajatus metsästäjien ja lintuharrastajien yhteistoiminnasta syntyi, kun Jari Siivonen ja Tapani Saimovaara keskustelivat luonnon muutoksista. Siivonen oli loukuttanut minkkejä Saimovaaran havaittua niitä linturetkillään.

Julkaistu16.7.2020

Metsästäjät ovat pyytäneet pienpetoja Lahden Vesijärven rannoilta vuosikymmenet. Lintuharrastajilla taas oli kesäisiltä retkiltään havaintoja pienpedoista järven rantamilta. Petopyynnin vaikutus ei siis riittänyt kevättä pidemmälle, osin koska täsmätieto ei saavuttanut pyytäjiä. Näiden luontoharrastajaryhmien välillä tuntui olevan pienpedon kokoinen reikä, jota lähdettiin paikkaamaan.

Whatsapp-ryhmä syntyy

Kokeiluun päätettiin kutsua kaikki metsästysseurat Asikkalan ja Lahden seudun riistanhoitoyhdistysten alueelta. Yhteydenpitovälineeksi otettiin Whatsapp-sovellus, jolla jaetaan tietoa nopeasti ryhmäläisille. Sovelluksella voi jakaa myös kuvia ja paikkatietoa. Ryhmäläisen havaittua esimerkiksi supikoiran ja linkittäessä havaintopaikan ryhmään, voi parhaassa tapauksessa joku lähteä koiransa kanssa poistamaan eläimen heti.

Mökkiläiset mukaan?

Keskustelua on syntynyt myös ranta-asukkaiden mahdollisuudesta ilmoittaa havainnoistaan tai jopa pitää silmällä lähiloukkua. Se helpottaisi metsästäjän työtä.

Eräs mahdollisuus olisi jakaa ranta-asukkaille paikallisen seuran yhteystiedot, johon  mökkiläiset voivat ottaa yhteyttä.

Kokonaisvaltainen työ vaatii  voimavaroja

Vieraspetojen pyytäminen on varmasti jatkossakin metsästäjien käsissä, mutta muidenkin osallistumista tarvitaan. Loukkujen, riistakameroiden, loukkuvahtien ja syöttikalan kustannuksiin voi jokainen luonnonhoidosta kiinnostunut osallistua lahjoittamalla haluamansa summan metsästysseuran pienpetopyyntiin. Mukaan toimintaan tulisi saada myös kuntasektori luonto-palveluineen.