Suden kannanhoidolliseen metsästykseen 33 hakemusta

Määräaikaan 20.12.2021 mennessä Suomen riistakeskukseen saapui 33 hakemusta yhteensä 168 sudelle.

Kuva Hannu Huttu
Julkaistu21.12.2021

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti 14.12.2021 asetuksen, joka sallii suden kannanhoidollisen metsästyksen vuoden 2022 alusta lähtien.

Metsästys on osa susikannan hoitosuunnitelmaa, jonka tavoitteena on turvata elinvoimainen susikanta ja samalla vastata susialueilla asuvien ihmisten tarpeisiin.

Asetuksen nojalla voidaan metsästää 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella. Metsästys voidaan kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin. Kiintiö ei koske poliisin määräyksellä lopetettuja susia eikä Suomen riistakeskuksen myöntämiä vahinko- ja turvallisuusperusteisia poikkeuslupia.

Hakemuksia saapui kaikkiaan 33 kappaletta ja niillä haettiin lupaa yhteensä 168 suden metsästämiseen. Alueellinen jakauma on esitetty taulukossa.

Riistakeskusalue Hakemuksia Haettu yht.
Kainuu 3 25
Oulu 9 40
Pohjanmaa 4 19
Pohjois-Karjala 4 17
Rannikko-Pohjanmaa 1 7
Satakunta 4 17
Varsinais-Suomi 8 43
Kaikki yhteensä 33 168

Suomen riistakeskus pyrkii ratkaisemaan poikkeusluvat ennen vuodenvaihdetta.

Seuraa asiaan liittyvää uutisointia Metsästäjä-lehdestä

 

Suurpetopoikkeuslupapäätökset

Suurpetopoikkeuslupapäätökset löytyvät Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta.