Vesilintujen poikaset ovat helppo saalis minkille, kun taas supikoiralle maittavat vesilintujen munat.

Seurat torjuvat yhteisvoimin vieraspetoja

Keski-Suomessa riistanhoitoyhdistys kutsui usean eri seuran paikalliset pienpetometsästäjät kahvilaan suunnittelemaan vieraspetojen tehopyyntiä Pyhäjärven lintuveden ympäristöön.

Kuva Jaakko Alalantela
Julkaistu2.12.2021

Pyhäjärven lintuvedellä toimii kaksi riistanhoitoyhdistystä sekä useita metsästysseuroja. Huolimatta laajasta vieraspetopyyntialueesta alueelle saatiin kasattua yksi yhtenäinen pyyntiryhmä Helmi-vieraspetohankkeeseen. Hankkeessa turvataan 69 arvokkaan lintuveden pesimärauhaa minkkejä ja supikoiria poistamalla. Pyytäjät on koottu tasavertaisesti alueen eri seuroista, joilla kaikilla on yhteinen tavoite poistaa vieraspedot Pyhäjärven ympäristöstä.

– Vieraspetopyyntien yhtenäistämisestä hyötyvät kaikki, eniten tietysti alueen luonto. Lisäksi seurojen välinen yhteistyö kehittyy ja pyyntitehokkuus paranee, kun voidaan hyödyntää pyytäjien erikoisosaamista sekä eri tavoin työskenteleviä koiria, sanoo Helmi-vieraspetohankkeen Keski-Suomen suunnittelija Jussi Ruskeala.

Yhdistettyjen pyyntiporukoiden ansiosta voi saada lisäksi uusia metsästyskavereita sekä kehittää edelleen omaa osaamista vieraspetojen pyynnissä. Yhtenäistettyjen pyyntialueiden ansiosta vieraspetopyynti on laajaa ja kattavaa, eikä lintuvesien lähettyville jää niin sanottuja petopankkeja, joista vieraspedot levittäytyvät keväällä arvokkaiden lintuvesien ympäristöön tuhoamaan vesilinnustoa.

Suuret pyyntialueet vaativat seurojen välistä yhteistyötä

Savossa ja Karjalassa pyyntialueet ovat pääsääntöisesti yli viiden tuhannen hehtaarin kokoisia, jolloin  suunniteltuun pyyntialueeseen kuuluu yleensä vähintään kaksi metsästysseuraa. Mikäli seurojen alueita ja vieraspetoaktiivien osaamista ei saada yhdistettyä, pyyntiteho jää suunniteltua huonommaksi.

– Esimerkiksi Sysmäjärvellä Outokummussa saatiin hienosti yhdistettyä neljän metsästysseuran alueet. Alueen seuroista kasattiin pyyntiporukka, jossa yhdistyy pyytäjien ammattitaito ja koirakalusto tehokkaaseen vieraspetopyyntiin. Sovituilla pelisäännöillä sekä samaan tavoitteeseen pyrkimisellä seurojen välinen yhteistyö onnistuu, sanoo Savon ja Pohjois-Karjalan hankesuunnittelija Veijo Kröger.

Pyynnit ovat jo lähteneet Sysmäjärvellä käyntiin. Vajaassa kuukaudessa pesätuholaisia on saatu poistettua lähes parikymmentä.