Riistakonsernin strategia vuoteen 2030 on julkaistu

Riistakonsernin strategian visiona on, että Suomi pyrkii riistakantojen ja riistan elinympäristöjen kestävän käytön, hoidon ja suojelun edelläkävijäksi. Strategia on tehty yhteystyössä riistakonsernin toimijoiden kanssa ja prosessiin on osallistettu myös muita sidosryhmiä, maa- ja metsätalousministeriö uutisoi.

Kuva Jari Lappalainen
Julkaistu5.4.2023

Uusi strategia ja siihen liittyvä yhteistyö tehostaa riistapolitiikan johtamista sekä riistakonsernin toimijoiden toiminnan suunnittelua. Strategia myös tukee virastojen ja laitosten tulosohjausta. Riistakonserniin kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosasto, Suomen riistakeskus, riistanhoitoyhdistykset, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus ja Ruokavirasto.

Strategian toiminta-ajatuksena on ”Vastaamme riistakantojen elinvoimaisuudesta, turvaamme riistavaran monipuolisen ja kestävän käytön ja sovitamme yhteen riistatalouteen liittyviä erilaisia odotuksia”.

– Strategian slogan ”hyvinvointia luonnosta – ja luonnolle” viestii siitä, että riistapolitiikan avulla sekä hoidetaan luontoa että hyödynnetään sitä. Riistapolitiikan tärkeitä tehtäviä ovat muun muassa vesilintukantojen elvyttäminen sekä metsästyksen kokonaiskestävyyden varmistaminen. Strategia on tehty hyvässä yhteistyössä, minkä pohjalta on hyvä käynnistää toimeenpano, kertoo erätalousneuvos Vesa Ruusila.

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen.