Riistakolmiolaskenta kesä 2023: Metsäkanalintujen poikastuotto keskinkertainen

Heinä-elokuun taitteessa vapaaehtoiset laskivat ainakin 819 riistakolmiota. Tulosten perusteella metsäkanalintuja on valtakunnallisesti tarkasteltuna kolmatta vuotta peräkkäin suunnilleen saman verran.

Kuva Pentti Sormunen
Julkaistu8.8.2023

Aikuisten lintujen kannoissa on havaittavissa pientä muutosta: kasvua metsolla ja pyyllä, taantumista teerellä ja riekolla.

– Huomattavat alueelliset kannanvaihtelut ovat tyypillisiä metsäkanalinnuille. Esimerkiksi teerikanta noudattaa monilla alueilla säännöllistä 6–7 vuoden sykliä, kertoo erikoistutkija Andreas Lindén Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Lapissa kaikkien neljän lajin kannat ovat kasvaneet, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla ne ovat pienentyneet. Uudellamaalla teeri- ja metsokannat ovat kasvaneet. Hämeessä ja Rannikko-Pohjanmaalla ne ovat taantuneet.

Kanalintujen poikastuotto keskitasoa

Poikastuotto on ollut kaikilla lajeilla keskitasoa. Laji- ja aluekohtaisesti löytyy joitakin poikkeustapauksia; useimmissa niistä poikasosuus on paikallista keskiarvoa matalampi. Poikasosuus näyttää paikallisesti olevan yhtenevä kokonaiskannan tiheysmuutosten kanssa. Havaittu keskitasoinen tai paikoin jopa heikko pesimämenestys selittyy pitkälti kesän olosuhteilla. Metsäkanalintujen poikastuotto onnistuu parhaiten, jos alkukesä on lämmin.

– Pienet poikaset tarvitsevat hyönteisravintoa, jota on tällöin paremmin tarjolla. Tänä vuonna alkukesä oli varsin kylmä lähes koko maassa toukokuun lopusta lähes kesäkuun puoleenväliin ja monin paikoin esiintyi hallaa. Myös marjasato vaikuttaa metsäkanalintujen ravintotilanteeseen ja poikasten selviytyvyyteen loppukesän ja syksyn aikana, Lindén kertoo.

Lue lisää Luonnonvarakeskuksen tiedotteesta luke.fi.