Noutajan avulla Liminganlahden pyyntialueelta saatiin poistettua supikoirapari.

Perämeren pohjukassa yhdistetään voimavarat supikoirien pysäyttämiseksi

Pohjoisessa Suomessa supikoirakanta on harvalukuinen, mutta vieraslajin luomat ongelmat pysyvät aisoissa vain tehokkaalla pyynnillä. Pohjoismainen supikoirahanke ja Helmi-vieraspetohanke tukevat alueella toinen toisiaan.

Kuva Jouko Härmä
Julkaistu12.5.2022

Supikoirakanta harvenee voimakkaasti eteläisen Suomen paikoin todella tiheistä kannoista pohjoisen harvalukuisemman kannan alueeseen. Pitkä talvi, supikoiralle edullisen merenranta alueen loppuminen Tornion korkeudelle ja ennen kaikkea pitkäjänteinen työ supikoirien leviämisen estämiseksi vaikeuttavat supikoiran elinmahdollisuuksia pohjoisessa.

Supikoirakannoissa on merkittävä ero pohjoisen ja eteläisen Suomen välillä. Oma riistan supikoirasaalis- ja havaintomerkinnät 2021.

Oulun eteläpuolella Liminganlahden rannoilla supikoirasaaliit ja -havainnot olivat vielä noin 10 vuotta sitten moninkertaisia tämän hetkiseen verrattuna. Kiitos aktiivisten metsästäjien tilanne on nykyisin paljon parempi.

Tehotiimit torjuntatyöhön

Pohjoisen Suomen supikoiria poistavat järjestelmällisesti Helmi-vieraspetohankkeen ja Pohjoismaisen supikoirahankkeen pyytäjät. Hankkeiden toiminta-alueet limittyvät ja ne tukevat toisiaan tarpeen mukaan.

Jo vuodesta 2017 toimineella Pohjoismaisella supikoirahankkeella on laaja toiminta-alue ja pyyntimalli nojaa vapaaehtoisten metsästäjien verkostoon, jonka operatiivista kenttätoimintaa ohjaa Juha Mäkimartti. Vaikka pyyntityötä on jatkettu samalla teholla, ovat supikoirasaaliit hankkeen alueella toivotusti laskeneet voimakkaasti vuosien aikana.

Helmi-vieraspetohankkeessa pyynti keskittyy tarkemmin määritellyille pyyntialueille arvokkaiden lintuvesien ympäristöön,  Natura 2000 -alueiden läheisyyteen. Hankkeessa toimii paikallisista vieraspetojen pyyntiin erikoistuneista metsästäjistä koottuja pyyntiryhmiä.

Vieraspetojen pyynnistä kiinnostuneet metsästäjät saivat koulutusta Hailuodossa. Kuva: Teppo Kakkonen

Kesän ja syksyn aikana osalle pyyntiryhmistä järjestetään hankkeiden yhteisiä koulutustapahtumia, joita on jo päästy pitämään Hailuodossa. Hailuodossa on myös Pohjoismaisessa supikoirahankkeessa pannoitettu juudas-eläin, joka sittemmin siirtyi Liminganlahden pyyntialueelle. Sekä Hailuodon että Liminganlahden vieraspetoja pyydetään Helmi-hankkeessa.

Hailuodon juudas-supikoira siirtyi Liminganlahden alueelle.

Rantoja pitkin jäljille

Vaikka Helmi-vieraspetohankkeen pyyntialueilla on tehokas riistakamera- ja haaskaverkosto, eivät kaikki supikoirat löydy niiden avulla. Tarvitaan osaavien koirien ja koiranohjaajien sitkeää työtä. Harvemman supikoirakannan alueella pintapyynti tapahtuu keväällä usein laajoilla ranta-alueilla seuraamalla supikoiran yöllä kulkemaa jälkeä.

Helmi-vieraspetohankkeen pyyntialueilla minkin loukkupyynti on tuottanut talven aikana toivottua tulosta. Minkkien poistotoimia jatketaan heti elokuun alussa.