Ohjeet villisikasaaliin hygieeniseen käsittelyyn

Ruokavirasto on julkaisut ohjeet Suomessa metsästettyjen villisikojen hygieeniseen käsittelyyn.

Kuva Ruokavirasto

Julkaistu11.2.2022

Metsästettyjen villisikojen ruhojen käsittelyssä on syytä huolehtia elintarviketurvallisuudesta ja estää metsästetyssä eläimessä mahdollisesti esiintyvien tautien leviäminen muihin eläimiin tai ihmisiin.

Ruokaviraston ohje koskee tämänhetkistä tilannetta, jossa afrikkalaista sikaruttoa (ASF) ei ole todettu Suomessa. Villisioissa voi esiintyä myös muita bakteeri-, virus- ja loistauteja, joiden vuoksi on syytä toimia huolellisesti ja hygieenisesti.

Ohjeet sisältävät tietoa muun muassa kaadetun villisian käsittelystä pyyntipaikalla, villisian lopputeurastuspaikan valinnasta, käsihygieniasta, suojavaatteista, näytteistä ja sairaaksi epäillyn eläimen käsittelystä.

Tutustu ohjeeseen kokonaisuudessaan Ruokaviraston sivuilla.