Metsästyskoirien turvallisuutta kehitetään

Suomen riistakeskus järjesti koiravahinkojen ennaltaehkäisyn markkinavuoropuhelun, jossa keskusteltiin kaupallisten toimijoiden kanssa koirien suojaamisesta susien hyökkäyksiltä.

Kuva Joni Saunaluoma
Julkaistu3.6.2020

Koiravahinkojen ennaltaehkäisy on yksi merkittävimmistä SusiLIFE-hankkeen tavoitteista. Tilaisuudessa taustoitettiin koirametsästystä, susien aiheuttamia koiravahinkoja ja olemassa olevia ennakointi- ja suojauskeinoja.

Tilaisuuden perustana toimi 7.4. metsästyskoirarotujärjestöjen kanssa pidetty keskustelutilaisuus. Rotujärjestöt toivoivat uudenlaisia suojauskeinoja, joita voidaan käyttää kaikilla roduilla ja, joiden hankinta- ja käyttökustannukset ovat edulliset.

Tilaisuuteen osallistui kaupallisia toimijoita laajalta osaamisalueelta. Eniten keskustelua käytiin siitä, miten susien liikkeet pystyttäisiin ennakoimaan paremmin, tai miten ohjaaja saisi tiedon siitä, että koira on kohdannut suden maastossa.

Toimijoilla on elokuun loppuun asti mahdollisuus miettiä kehitettävää ideaa. Esitysten pohjalta Suomen riistakeskus valitsee potentiaalisen kehitysidean ja rahoittaa kehittämistä. Sopimus yhteistyöstä solmitaan loppuvuodesta 2020. Tuotetta testataan ja kehitetään yhteistyössä metsästyskoiraharrastajien kanssa. Tuote on valmis vuonna 2024.

Lisää tietoa hankkeesta www.susilife.fi