Lintuvesien tilan parantamisessa harppauksia 2023

Helmi-ohjelman lintuvesien kunnostus- ja hoitotoimet etenivät hyvin vuonna 2023.

Kuva Tero Salmela
Julkaistu23.2.2024

Kunnostustyöt saatiin valmiiksi 34 kohteella ja jatkuva hoito järjestyi 16 kohteella. Uusia vesilintujenrauhoitus- ja levähdysalueita perustettiin 24 kappaletta.

– Helmi-ohjelma on esimerkillisellä tavalla koonnut yhteen luontokatoa torjuvat tahot ja toimet. Esimerkiksi arvokkaiden lintuvesien kunnostus ja niiden vaikutusten seuranta tapahtuu niin vesialueiden haltijoiden, ympäristöhallinnon, urakoitsijoiden kuin metsästäjien ja lintuharrastajienkin yhteistyönä. Lintukantojen vahvistuminen tarvitsee tällaista hyvää ja pitkäjänteistä yhteistyötä, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoo.

Haitallisten vieraslajien, minkin ja supikoiran, pyynnit jatkuivat 72 arvokkaalla lintuvesikohteella.

– Riistakeskus on selvittänyt minkin ja supikoiran pyytäjien motiiveja. Yhdeksi suurimmaksi motivaattoriksi osoittautui mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti lintukantojen ja luonnonsuojelualueiden tilaan, sanoo maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Helmi-ohjelmassa vahvistetaan Suomen luonnon monimuotoisuutta useiden eri teemojen kautta, kuten ennallistamalla soita ja hoitamalla perinnebiotooppeja. Ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen vuosille 2021–2030.