Ruokavirasto tiedottaa

Lintuinfluenssa vaatii tehokkaita torjuntatoimia

Linnuille tappavaa virustautia, korkeapatogeenista H5N8-tyypin lintuinfluenssaa, on todettu tänä talvena luonnonvaraisissa linnuissa Etelä-Suomessa. Janakkalassa tauti pääsi leviämään myös fasaanitarhalle.

Julkaistu11.3.2021

On ilmeistä, että lintuinfluenssavirus leviää erittäin herkästi. Sen vuoksi riistatarhojen ja siipikarjan pitopaikkojen tautisuojaus on viimeistään nyt tarkistettava ja tehtävä kaikki mahdollinen, jotta kontaktit luonnonvaraisiin lintuihin estetään.

Lintujen ruokintapaikat etäälle lintutarhoista

Lintujen ruokintapaikat tulee sijoittaa mahdollisimman etäälle tarhattujen lintujen pitopaikoista. Ruokkimisessa tulee käyttää sellaisia varusteita ja välineitä, joita ei käytetä siipikarjan tai muiden lintujen hoidossa.

Riistalintujen vapauttaminen luontoon on kielletty lintuinfluenssan takia perustetulla rajoitusvyöhykkeellä. Ruokavirasto suosittelee, ettei tarhattuja riistalintuja istutettaisi luontoon siipikarjan ulkonapitokiellon aikana muuallakaan maassa.

Jos luonnonvaraisia lintuja ruokitaan, tulee ruokintaa jatkaa koko talven ajan, jotta linnut pysyvät samalla alueella. Ruokinta tulee kuitenkin lopettaa heti kun linnut saavat riittävästi ravintoa luonnosta.

Pienpetojen haaskapyyntiin varovaisuutta

Haaskat voivat houkutella lintuja, joten Ruokavirasto suosittelee, ettei haaskaa perustettaisi siipikarjan pitopaikan lähelle.

Haaskapaikalle vietävän ravinnon määrä tulee pitää kohtuullisena, ja se kannattaa viedä vasta iltahämärissä. Myös haaskan suojaaminen katoksella tai havuilla vähentää sen houkuttelevuutta linnuille. Kun pienpetopyyntiä ei enää harjoiteta, haaska tulee poistaa.

Muista rekisteröidä haaskapaikat haaskapaikkarekisteriin. Ilmoituslomakkeen saa Ruokaviraston internetsivuilta ja se toimitetaan sijaintikunnan kunnaneläinlääkärille.

Ilmoita tautiepäilyistä virkaeläinlääkärille…

…mikäli havaitset sairauden oireita tarhatuissa linnuissa tai jos havaitset luonnonlintujen joukkokuolemia tai -sairastumisia.

Joukkokuolemana voidaan pitää esimerkiksi useamman kuin yhden joutsenen, yli viiden muun vesilinnun tai yli kymmenen muun kuolleen linnun löytymistä samalta alueelta. Myös yksittäisistä isoista petolinnuista on hyvä ilmoittaa.

Virkaeläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokavirastoon.

Lisätietoa: www.ruokavirasto.fi

Yksityinen henkilökin
voi lähettää näytteitä

Luonnonlintujen taudinsyyntutkimuksia tehdään jatkuvasti. Näytteeksi toivotaan erityisesti peto- ja vesilintuja. Ohjeita näytteiden lähettämiseksi löytyy Ruokaviraston internetsivuilta.

Yksittäiset kuolleena löytyneet linnut voi myös haudata kertakäyttökäsineitä käyttäen ja esimerkiksi lapiolla siirtäen. Vaihtoehtoisesti kuolleen linnun voi poimia muovipussiin ja laittaa sekajätesäiliöön (ei biojätteisiin). Pese kätesi tämän jälkeen huolellisesti sekä desinfioi alkoholipohjaisella käsidesillä. Syrjemmällä kuolleen linnun voi jättää luonnon hajottajaeliöstön ruuaksi.