Lentolaskenta paljasti läntisen Uudenmaan hirvitiheyden odotettua suuremmaksi

Luonnonvarakeskus (Luke) laski ensimmäistä kertaa läntisen Uudenmaan rannikkoseudun hirvet lentolaskentana.

Kuva Asko Hämäläinen
Julkaistu15.2.2024

16.1.–20.1.2024 tehdyssä laskennassa talvisen hirvikannan tiheydeksi saatiin 9 yksilöä/1000 hehtaaria. Viime keväänä tuotetun kanta-arvion perusteella läntisen Uudenmaan hirvikannan tiheyden olisi voinut odottaa olevan korkeintaan noin 5,8 hirveä / 1000 ha.

Lentolaskenta suoritettiin, koska metsästyksen yhteydessä kerättävää tietoa hirvikannan koosta ja rakenteesta ei päättyneellä metsästyskaudella kertynyt riittävästi hirvikannan arviointia ja verotuksen suunnittelua varten. Tilanne johtui siitä, että alueella metsästettiin hirviä poikkeuksellisen vähän.

─ Pyynti oli vähäistä, koska kevään kanta-arviossa alueen hirvikanta oli arvioitu tavoitetiheyttä matalammaksi, ja hirvikannan tuotto pieneksi. Näiden pohjalta metsästyskiintiö asettui alhaiseksi, kertoo erikoistutkija Jyrki Pusenius Lukesta.

Käytössä kansainvälisesti luotettavaksi koettu menetelmä

Luken hirvieläintutkijat pitävät laskennassa saatua tulosta luotettavana. Käytetty lentolaskentamenetelmä on kenties luotettavin hirvikannan koon arvioinnissa käytettävistä menetelmistä.

Lentolaskentamenetelmä on ollut käytössä vuodesta 2014 etenkin Pohjois-Suomessa. Menetelmässä havainnoidaan hirvilaumojen ja yksittäisten hirvien etäisyyksiä laskentalinjasta eli havaittavuutta.

Helikopterilla lennetyt laskentalinjat (52 kpl) kattoivat kahden kilometrin välein kohteena olleen Uusimaa 2 -hirvitalousalueen. Linjojen yhteispituus oli 1258 km. Laskennoissa havaittiin yhteensä 356 hirveä 184 laumassa.

─ Laskennassa havaittu yllättävän tiheä hirvikanta puoltaa tarkentavien lentolaskentojen tekemistä lähivuosina mahdollisesti myös muilla eteläisen Suomen hirvitalousalueilla. Laskennoista saatavia tuloksia voitaisiin hyödyntää hirven kanta-arviomallin kehitystyössä, Pusenius toteaa.

Lentolaskennat on tänä vuonna toteutettu myös Oulun ja Lapin hirvitalousalueilla.

Kuuntele Sorkkia ja sarvia -podcastin vuonna 2021 julkaistu jakso lentolaskennasta tästä tai Spotifysta:

Hirviä ja helikoptereita – lentolaskenta vaatii tarkkaa silmää