Kosteikoille haetaan suunnittelijoita ja urakoitsijoita

SOTKA-hankkeessa kunnostetaan kosteikoita vesilintujen poikue-elinympäristöiksi. Ensimmäisten kohteiden suunnitelmat ovat jo valmiita, jolloin tarvitaan osaavaa urakoitsijaa. Muutamalle kohteelle haetaan suunnittelijaa.

kuva Mikko Alhainen
Julkaistu21.7.2020

Hankkeen sivuilta löytyvät tarkat tiedot kohteista, joihin voi jättää suunnnittelun tai urakoinnin tarjouspyynnöt. Sivuja päivitetään sitä mukaa, kun uusia kohteita otetaan työn alle. Tarjouksen liitteeksi pyydetään referenssiä aiemmista töistä. Tällä hetkellä tarjouspyyntöjä haetaan Ilomantsin ja Kangasniemen kohteiden suunnitteluun. 

Konekuskin vesirakennustöistä hankkima ammattitaito on edellytys onnistuvalle ja kustannusarviossa pysyvälle kosteikko-projektille. Ammattitaitoisilta suunnittelijoilta edellytetään kokemusta kosteikkosuunnittelusta- ja työnjohdosta.

Kohdehaku edelleen käynnissä

Osa entisen loistonsa menettäneistä kosteikoista voidaan palauttaa elämää kuhiseviksi luonnonkeitaiksi ja tuhoutuneita kosteikkoja korvata rakentamalla uusia kosteikkoja. Uusia esityksiä SOTKA-kosteikoiksi voi tehdä koko hankkeen ajan, ellei toisin ilmoiteta. Kosteikkotiimi valitsee soveltuvimmat kohteet suunnitteluun ja toteutukseen. Kaikki esitykset ovat toistaiseksi mukana valinnoissa.

Hankkeen ajankohtaisia kuulumisia voi seurata hankkeen Facebook-sivulta SOTKA-kosteikot.

SOTKA-kosteikot

  • Hankkeessa autetaan kiinnostuneita tahoja kunnostamaan kosteikkoja vesilintujen poikue-elinympäristöiksi, jotta taantuvien vesilintujen elinvoimaisuus voitaisiin turvata.
  • Pääkunnostusmenetelminä ovat patoaminen ja vedenpinnan nosto, niitto, raivaus, laidunnus sekä vedenpinnan säätely.
  • Kosteikoilla sitoudutaan kestävään metsästykseen, pienpetopyyntiin ja kohteen hoitoon.
  • Hanketta koordinoi Suomen riistakeskus ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.