Korona laajensi etäpalaverikokeilua

Kuva Esko Paananen
Julkaistu23.3.2020

Kuluvana keväänä oli Keski-Suomi – Etelä-Savo – Etelä-Häme -hirvitalousalueella tarkoitus kokeilla, voisiko hirvitalousalueen verotussuunnittelupalaverin järjestää etäyhteydellä. Tavoitteena oli kerätä kokemuksia etäpalaverin toimivuudesta ja kompastuskivistä. Juuri ennen palaverikierrosta koronaviruksesta johtuvat peruutukset laajensivat kokeilun kaikille Etelä-Savon alueen hirvitalousalueille.

Pilotiksi ajatellussa KS-ES-EH -alueen palaverissa oli pientä alkukankeutta, mutta lopulta kaikki yhtä kutsuttua lukuun ottamatta saivat yhteydet toimimaan. Osa osallistujista oli saman tietokoneen ääressä naapuriyhdistyksen kanssa. Seuraavana pidetty ES 1 -alueen palaveri meni ilman ongelmia, vaikka osa yhdistyksistä oli sähköisessä palaverissa ensimmäistä kertaa.

Pidetyt palaverit sujuivat jouhevasti ja kaikki olivat sitä mieltä, että tilaisuus pyritään järjestämään etäyhteydellä myös vuoden päästä. Kotimatka etäkokouksesta on lyhyt, joten polttoainetta ja aikaa säästyy. Miinuksena järjestelyssä oli, että jokainen joutui keittämään omat kahvit ja hommaamaan kokouseväät. Toinen miinus oli, että jutustelu muiden yhdistysten edustajien kanssa jäi vähäiseksi.

Myös monilla muilla hirvitalousalueilla palaveri järjestettiin tai järjestetään Skypen kautta. Näillä alueilla palaveri jouduttiin siirtämään etänä pidettäväksi ripeällä aikataululla. Kiireestä huolimatta riistanhoitoyhdistysten edustajat ovat saaneet Skypen käyttöön onnistuneesti.

Vaikka etukäteen suhtautuminen etäkokouksiin oli osalla epäileväistä, ovat niihin osallistuneet lähes poikkeuksetta pitäneet järjestelyä hyvänä.