Koirasudet tapetilla – tietoa epäillyistä koirasusista tarvitaan

Luonnonvarakeskuksen susien DNA näytekeräyksestä paljastui toukokuussa koirasudet Närpiöstä, Haminasta ja Lappeenrannasta. Myös Ylämaan koirasusilauma jatkaa eloaan jo ainakin kolmatta vuotta. Koirasudet tulisi poistaa Suomen luonnosta mahdollisimman nopeasti, koska ne ovat vakava uhka Suomen susikannan suojelulle. Poisto-operaatiot tyssäsivät viime vuonna valituksiin poikkeusluvista. Mitä tapahtui?

Kuva Jaako Alalantela
Julkaistu28.5.2024

Vieraslajilainsäädäntö määrittelee koirasuden haitalliseksi vieraslajiksi. Luonnossa elävät koirasudet risteytyvät suden kanssa ja uhkaavat Suomen susikannan geneettistä puhtautta. Koirasudet tulee poistaa luonnosta viipymättä, jotta ne eivät pääse lisääntymään ja risteytymään susien kanssa.

Koirasusien poistaminen Suomen luonnosta on haastavaa. Koirasuden ja suden erottaminen on vaikeaa ja se voidaan tehdä varmuudella vain DNA-analyyseilla. Ennen pyyntiä tarvitaan seurantaa ja näytteitä, jotta pyynti osataan kohdistaa oikeisiin yksilöihin tai oikeaan laumaan. Koska metsästyslaissa ei säädetä suoraan koirasusista, on koirasusitapauksissa toimittava siten, että poikkeuslupa myönnetään sutta koskevana pyynnin toteuttajien oikeusturvan vuoksi. On nimittäin mahdollista, että koirasusien pyynnissä voidaan poistaa puhdas susi vahingossa ja eikä kukaan lähde poistamaan koirasusia ilman sutta koskevaa poikkeuslupaa, jos pelkona on saada rangaistus törkeästä metsästysrikoksesta. Koirasusien poisto tuleekin toteuttaa Suomen riistakeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla. Muuta lainsäädännöllistä keinoa tällä hetkellä ei ole.

Poikkeusluvat jumiutuivat

Koirasusien poisto nousi tapetille Ylämaalla esiintyvän koirasusilauman vuoksi vuosina 2022 ja 2023. Tuolloin 7-8 eläimen laumasta saatiin näytteitä, joista paljastui, että laumassa olisi jopa kuusi koirasutta. Poikkeusluvat myönnettiin koko lauman eli 8 yksilön poistoon. Ensimmäisestä poikkeusluvasta valitti Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry ja se laitettiin täytäntöönpanokieltoon Itä-Suomen hallinto-oikeuden toimesta. Valittaja kuitenkin peruutti valituksensa lisätietoja saatuaan ja asian käsittely hallinto-oikeudessa raukesi. Prosessin aikana lupa-aika oli kuitenkin päättynyt ja hakija joutui hakemaan uuden poikkeusluvan. Toisesta poikkeusluvasta valitti Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola-Karelia ry ja myös se laitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuden toimesta täytäntöönpanokieltoon. Kesäkuussa 2023 Itä-Suomen hallinto-oikeus totesi poikkeuslupapäätöksen lainvastaiseksi. Suomen riistakeskus haki päätökseen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja vuotta myöhemmin korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksessä 17.5.2024 riistakeskuksen päätös lopulta todettiin lainmukaiseksi ja hallinto-oikeuden päätös kumottiin. Valitusten ja niitä seuranneiden täytäntöönpanokieltojen vuoksi poikkeusluvat jäivät kuitenkin käyttämättä niiden voimassaoloaikoina vuosina 2022 ja 2023.

Oikeustapausten vuoksi Ylämaan koirasusilauma on saanut elää rauhassa ja sen jälkeläiset ovat saaneet levittäytyä rauhassa. Viime talvena lauma eleli Venäjän rajan molemmin puolin, pääosin Venäjän puolella. Nykyisten tietojen mukaan lauma on hajonnut kevään aikana ja koirasusia on havaittu Ylämaalla ja lähiseuduilla kevään aikana. Yhdeltä laumasta liikkeelle lähteneestä koirasudesta saatiin varmennettu DNA-näyte länsirannikon Närpiöstä keväällä 2023. Vuoden 2024 näytekeräys vahvisti yksilön olevan edelleen samalla alueella. Närpiön lähiseudulla on useita susilaumoja ja tietyn yksilön poisto lumettomana aikana on hyvin haasteellista. Myös tämän vuoden maaliskuussa Haminasta löytynyt koirasusiyksilö on alkuaan Ylämaan laumasta, jossa se tavattiin joulukuussa 2022. Lappeenrannassa poliisin päätöksellä joulukuussa 2023 lopetettu koirasusi ei ollut sukua Ylämaan laumalle.

Näyttää siltä, että Ylämaan koirasusilauman jälkeläiset levittäytyvät ja todennäköistä on, että DNA-näytekeräyksiin eivät päädy kaikki vaeltamaan lähteneet yksilöt. Tällä hetkellä selvää on, että haasteet vain lisääntyvät.

Koirasusiasian hoito aiheutti huolta myös maa- ja metsätalousministeriössä. Paikallisia kannustettiin alkuvuodesta 2023 uuteen luvanhakuun ensimmäisen päätöksen täytäntöönpanokiellon jälkeen. Toinenkin lupa tyssäsi valitukseen. Viivytyksiä asian hoidon kannalta ei enää tarvittaisi. Myös DNA-näytteiden analysointia tulisi nopeuttaa varsinkin epäilyttävien tapausten osalta.

Tärkeää olisi edelleen saada tietoa epäillyistä risteymistä ja tietoa havainnoista tulisi toimittaa paikalliselle suurpetoyhdyshenkilölle sekä Suomen riistakeskukselle. Epäillyistä koirasusiyksilöistä pyritään hankkimaan uloste-, virtsa-, veri- tai karvanäyte DNA-määrityksiä varten ja ne toimitetaan Luonnonvarakeskukselle analysoitavaksi.