Helmi-vieraspeto­hanke sai jatkoa

Helmi-vieraspetohankkeessa toimii noin 400 supikoiran ja minkin pyyntiin erikoistunutta metsästäjää Suomen 72 arvokkaimmalla lintuvedellä. Nyt hanke on saanut jatkoa.

Kuva Tomi Nevalainen

Julkaistu2.11.2023

Alkuperäinen hanke alkoi keväällä 2021 ja päättyy tämän vuoden lopussa. Jatkohanke kestää vuoden 2024 loppuun.

Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen vetämän hankkeen tavoitteena on pyrkiä edesauttamaan vesilintujen pesintämenestystä vieraspetojen poiston avulla. Vuonna 2022 saaliiksi saatiin lähes 700 minkkiä ja yli 4 000 supikoiraa. Petopoistotyötä tehtiin viime vuonna hankkeessa yhteensä 48 150 tuntia (26,76 henkilötyövuotta). 

Kovan pyyntiponnistuksen tulokset alkavat näkyä myös petopoistoseurannoissa. Turun yliopiston alustavien tutkimustulosten mukaan erityisesti supikoirakannat vaikuttavat vähentyneen useilla pyyntikohteilla. Jo tehdystä kovasta työstä huolimatta vieraspetojen pyynti vaatii pitkäjänteisyyttä, ja tulokset paranevat tehokkaan pyynnin jatkumisen myötä. Petopoiston ja muiden Helmi-kunnostustoimenpiteiden tulokset näkyvät toivottavasti linnustossa jo tulevina vuosina.

Jatko jatkohankkeelle?

Vuoden 2024 jatkohankkeella turvataan nykyinen vieraspetopyynti ja pyritään edelleen kehittämään pyyntitoimintaa vuoden 2023 tulosten perusteella. Alkavan vuoden aikana selvitetään edellytykset nykyisen hallituskauden mittaiselle vieraspetohankkeen jatkohankkeelle, joka pyrkii turvaamaan toiminnan jatkuvuuden tuleville vuosille. 

Uudessa hallitusohjelmassa on painotettu luonnonhoidon kustannustehokkuutta ja juuri siihen laajaa vapaaehtoispohjaa hyödyntävä Helmi-vieraspetohanke on parhaimmillaan. Hanke maksaa itsensä vuosittain 1,5-kertaisesti takaisin vapaaehtoistyön muodossa. Ilman aktiivisia ja osaavia pienpetopyytäjiä nykyisen kaltainen hankekokonaisuus ei olisi mahdollinen. Tästä iso kiitos kuuluu erityisesti kaikille hankkeessa toimiville metsästäjille. 

Helmi-vieraspetohanke on osa ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön käynnistämää Helmi-elinympäristöohjelmaa. Ohjelman avulla pyritään turvaamaan Suomen luonnon monimuotoisuutta, ja tässä tapauksessa erityisesti uhanalaistuneita vesilintuja.