Haetaan riista-alan kehittäjää

Metsästäjien tekemä riistan- ja luonnonhoitotyö on korkealle arvostettua. Se luo pohjaa metsästyksen kestävyydelle. Riistan elinolojen parantaminen onnistuu tehokkaimmin, kun toimintaa tuetaan laadukkaalla tutkimustiedolla. Suomen riistanhoitosäätiö uudistaa toimintaansa luomalla uusia kanavia luonnon- ja riistanhoidon sekä riistantutkimuksen rahoittamiseen.

TekstiJarkko NurmiKuva Veli-Matti Väänänen
Julkaistu7.1.2021

Suomen riistakeskus on kehittänyt riistan elinympäristöjen hoitoa osana maa- ja metsätalouden toimintaa. Esimerkkejä toimintatavasta ovat riistametsänhoidon konsepti, kosteikkojen kunnostaminen ja luominen sekä vieraspetojen pyynnin tehostaminen. Riistalajien menestymisen perusedellytyksiä voidaan parantaa pienillä käytäntöjen muutoksilla, jotka eivät juurikaan heikennä maa- ja metsätalouden kannattavuutta.

Sponsoreita riistalle?

Suomesta on puuttunut yksityisen ja yrityslähtöisen varainhankinnan toimintamalli, jonka avulla rahoitetaan riistan elinympäristöjen hoitamista ja siihen liittyvää pienriistapainotteista tutkimusta. Maailmalta esimerkkejä toiminnasta löytyy. Ducks Unlimited, Delta Waterfowl ja Game & Wildlife Conservation Trust ovat esimerkkejä tehokkaasta yksityissektorin varainhankinnasta, jossa hyödynsaajina ovat riistalajit, joiden elinympäristöt ovat heikentyneet ihmisen toiminnan takia.

Riistalajien elinympäristötyöstä hyötyy koko joukko muitakin eläin- ja kasvilajeja. Uskomme, että tällainen elinympäristötyö on yrityksille hyvä tapa osoittaa vastuullisuutta, jota monet kuluttajat osaavat vaatia.  Uusilla toimintamuodoilla voidaan ehkäistä luontokatoa, joka on suuri uhka myös ihmislajille.

Suomen riistanhoitosäätiö haluaa olla mukana aloittamassa tätä tärkeää työtä Suomessa ja uudistaa toimintaansa luomalla uusia kanavia luonnon- ja riistanhoidon sekä riistantutkimuksen rahoittamiseksi.

Säätiö etsii idearikasta, markkinoinnin taitavaa riista-alan kehittäjää, joka rakentaa rahankeräyslain mukaisia yksityislahjoittamisen ja muun varainhankinnan toimintamalleja suomalaisen riistarikkauden tukemiseksi. Hanke jatkuu maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella vuoden 2022 loppuun saakka ja sen toivotaan johtavan uusiin rahoituskäytäntöihin ja niiden kautta vakituisiin työsuhteisiin.

Lue lisää, mikäli haluat olla mukana luomassa uusia markkinalähtöisiä toimintatapoja riistan tukemiseksi. Suomen riistanhoitosäätiö haluaa hakemuksesi. Ja riista tarvitsee sitä!

Suomen Riistanhoito-Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme riistanhoidon kehittämistä. Säätiö julkaisee vuosittain riistatieteellistä Suomen Riista -kirjaa yhteistyössä riistantutkimuksen kanssa sekä myöntää vuosittain apurahoja nuorille riistantutkijoille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta, tehdä sopimuksia avustuksien tai projektirahoituksensa kohteena olevien alueiden käytöstä.

Säätiön ovat perustaneet maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen Metsästäjäliitto ry. Säätiö toimii tiiviissä yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen kanssa.