Koiran kanssa

Metsästäjän tärkein kaveri

Koirilla on suuri merkitys metsästäjän kavereina ja perheenjäseninä. Metsästyskoirat ovat myös avainasemassa yhteiskunnallisesti tärkeiden tavoitteiden saavuttamisessa. Koiria tarvitaan erityisesti vieraspetojen pyynnissä, hirvieläin- ja suurpetokantojen hallinnassa sekä loukkaantuneiden eläinten kärsimysten lopettamisessa. Koirat lisäävät metsästyksen mielekkyyttä ja eettisyyttä sekä kuuluvat perinteisenä osana suomalaiseen metsästykseen.

TekstiMarko Mikkola Kuvat Hannu Huttu
Julkaistu20.1.2020

Metsästys ja koirat kuuluvat saumattomasti yhteen. On mahdotonta kuvitella tilannetta, jossa metsästys tapahtuisi Suomessa kokonaan ilman koiria. Koirien käyttö siinä laajuudessa, mihin olemme tottuneet ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Useissa maissa metsästyskoirien käyttö on hyvin rajoitettua.

Metsästyskoiria tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa metsästykseen ja vapaaehtoisavun tehtäviin, joita metsästäjät hoitavat koiriensa kanssa.

Sorkkien jäljillä

Hirvieläin- ja villisikakantojen hallinta tavoitellulla tasolla on yksi metsästäjien hoitama merkittävä tehtävä. Nykyisillä sorkkaeläinkannoilla ja kaatomäärillä siinä onnistuminen olisi mahdotonta ilman vapaana työskenteleviä koiria.

Pienten sorkkaeläinten kannat ovat runsastuneet viime vuosina, joten tehokkaan metsästyksen tarve on koko ajan kasvanut. Hyville hirvenhaukkujille ja pienten sorkkaeläinten kanssa työskenteleville koirille onkin ollut viime aikoina runsaasti töitä tarjolla.

Koirien avulla pyritään pitämään liikenneonnettomuuksien ja maa- ja metsätalouden vahinkomääriä yhteiskunnallisesti siedettävällä tasolla.

Haitalliset vieraslajit – uhka luonnolle

Toinen tärkeä metsästyskoirien työmaa on haitallisten vieraslajien pyynti.

Minkkejä ja supikoiria on pyydetty vuosittain suuria määriä — supikoiria lähes 200 000 yksilöä vuosittain. Tätä pyyntiä piisaa jatkossakin niin pysäyttäville-, ajaville- kuin luolakoirille.  Supikoirien pyynnissä täytyy pystyä hyödyntämään monin eri tavoin toimivia koiria, ja niitä suomalaisilta metsästäjiltä löytyy.

Vieraslajien poistotyötä tehdään paljon pyyteettömästi muun luonnon hyväksi. Hiljalleen tämän työn arvostus on nousemassa laajemmin yhteiskunnassa. Esimerkiksi erilaisissa kosteikkohankkeissa pienpetojen pyynti ja sen tehostaminen ovat näkyvästi mukana.

Metsästyskoirat suurriistatilanteiden ratkojina

Vahinkoa aiheuttavien suurpetojen pyytäminen tai karkottaminen myönnetyn poikkeusluvan nojalla ei useinkaan onnistuisi ellei hyödynnettäisi esimerkiksi ajavia tai pysäyttäviä koiria.

Suurriistavirka-aputehtäviä hoidetaan koko maassa vuosittain yli kymmenen tuhatta. Metsästyskoirilla on niissä suuri rooli riippumatta siitä, ollaanko sorkkaeläinten vai petojen perässä. Ilman koiraa SRVA-tehtävän hoitaminen jäisi monesti kokonaan tekemättä. Koiria tarvitaan lähes aina, kun eläin ei jää välittömästi kolarin jälkeen kuolleena tienvarteen.

Hyvät metsästäjätavat

Koirien käyttö metsästyksessä ja haitallisten vieraslajien pyynnissä on yleisesti suositeltavaa. Metsästäjien ja pyytäjien itsekritiikki pyynnissä käytettävien koirien käytön suhteen on kuitenkin tarpeen. On jokaisen metsästäjän kunnia-asia, ettei riistaeläimille tuoteta tarpeetonta kipua ja kärsimystä. Maalaisjärjellä pärjää jo pitkälle.

Hyviin metsästäjätapoihin kuuluu, että metsästäjä arvioi kriittisesti koiran käyttöä. Ovatko vaikkapa sääolosuhteet sellaiset, että koiran käyttö tuottaa tarpeetonta kärsimystä metsästettävälle eläimelle tai metsästäjän parhaalle kaverille. Esimerkiksi paksussa lumihangessa ei pidä juoksuttaa kantavia hirviä, eikä koiran tassuja pidä pilata juoksuttamalla sitä liian pitkään karkealla kelillä.

Eettiseen metsästykseen kuuluu saaliin saaminen talteen. Lintuja metsästettäessä on tärkeää, että koiraa hyödynnetään saaliin löytämisessä linnun pudottua. Koirattoman metsästäjän olisi hyvä varmistaa jo etukäteen, ketä koiranohjaajaa voi kysyä apuun, jos saalista ei jostain syystä löydetä ilman koiran apua.

Koirilla on positiivisia vaikutuksia lapsen kehitykselle. Ne ovat myös rakkaita perheenjäseniä.

Koirasta on moneksi

Kansanterveydellisessä mielessä on huomionarvoista, että koira saa metsästäjän liikkeelle ja pitämään huolta omasta henkisestä ja fyysisestä terveydestään. Koira pakottaa liikkeelle myös huonossa kelissä. Kuinka helppoa olisikaan jäädä sisälle esimerkiksi räntäsateessa, ellei koira vaatisi omistajaltaan huolenpitoa ja viettiensä toteuttamista säästä riippumatta.

Moni koiranomistaja on todennut, että koiran ottaminen on ollut pelastus niin omalle terveydelle kuin metsästysharrastuksen jatkumiselle. Usein metsästyskortin suorittaminen ja metsästäjäksi ryhtyminen tapahtuukin koiraharrastuksen kautta. Näin on käynyt viime vuosina etenkin monille naisille, jotka ovat koiraharrastuksensa siivittämänä vahvistaneet suomalaisten metsästäjien runsaslukuista joukkoa.

Ison osan ajasta metsästyskoira on kotona perheenjäsenenä, joka tuo turvaa ja seuraa myös perheen pienemmille esimerkiksi koulusta kotiin tultaessa. Lisäksi lemmikkieläimet opettavat lapselle huolenpitoa ja vastuunottamista.

Tämä artikkeli avaa Koiran kanssa -juttusarjan. Seuraavissa osissa pureudutaan yksityiskohtaisemmin erilaisiin metsästyskoiriin liittyviin asioihin.

Saarelan perheessä metsästyskoirilla, ja koirilla ylipäänsä on suuri merkitys arjessa. Katri Saarela suoritti metsästäjätutkinnon jo nuorena ja harrastaa koiriensa kanssa monipuolisesti.

— Sain valita ensimmäisen koirani isäni kasvattamasta sileäkarvaisen kettuterrierin pentueesta. Koska kyseessä on metsästyskoira, niin pitäähän sen kanssa silloin myös metsästää.

Koirat ovat kuuluneet Katrin elämään vauvasta.

— Koirat ovat elämäntapa. Harrastan koirien kanssa rally-tokoa, tottelevaisuuskoulutusta, agilitya, koiratanssia ja metsästystä. Koirat ovat minulle kuin perheenjäseniä. Meillä on kolme koiraa sisällä ja minun hommani on lenkittää ne päivittäin – satoi tai paistoi.

Katrin mielestä metsästyksessä on mukavinta yhteistyö koiran kanssa.

— On mielenkiintoista seurata koiran tekemisiä. Saalis näyttää olevan tärkeämpää koiralle kuin minulle.

 

Saarelan perheessä on useita erilaisia koiria ja koirien kanssa harrastaminen on koko perheen yhteinen harrastus. Kuvasta puuttuvat suomenajokoirat ja suomenpystykorva. Kuva: Tuukka Saarela