Ylä-Lapin riekkokanta vahva

Kesän kanakoiralaskentojen perusteella Ylä-Lapin riekkokanta on edelleen kasvussa. Kanta on nyt lähes kolme kertaa pitkän aikavälin (2008–2022) keskiarvoa suurempi.

Kuva Hannu Huttu
Julkaistu15.8.2023

Pitkän aikavälin keskiarvo on noin 7,8 riekkoa neliökilometrillä. Kesän laskentojen perusteella koko Ylä-Lapin riekkokanta on nyt noin 21 riekkoa neliökilometrillä.

─ Jo kahtena vuotena peräkkäin olosuhteet ovat olleet hyvät riekkojen talviselle selviytymiselle ja sitä seuranneelle lisääntymiselle. Yleensä aikuiskanta vaihtelee vuosittain vain vähän, ja poikastuoton vaihtelut selittävät riekkokannan vaihtelusta suurimman osan. Mutta parina edellisenä talvena myös aikuiskanta on vahvistunut selvästi, kertoo tutkija Antti Paasivaara Luonnonvarakeskuksesta.

Riekkokanta kasvoi selvästi kaikissa kolmessa Ylä-Lapin kunnassa (Enontekiö, Inari ja Utsjoki), vaikka Enontekiöllä kasvu oli hiukan maltillisempaa kuin muualla. Poikasosuus pysyi viime vuoden hyvällä tasolla ja oli noin 72 prosenttia. Myös keskimääräinen parvikoko oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna eli keskimäärin noin viisi riekkoa parvessa. Tunturi-Lapin riekkokanta on siis kutakuinkin yhtä runsas kuin vuonna 2015.

Tänä vuonna laskettiin yhteensä noin 730 kilometriä laskentalinjaa, joka kattoi tasaisesti koko Ylä-Lapin. Kanakoiralaskenta toteutettiin kolmen pohjoisimman kunnan alueella. Ylä-Lapin riekkokannan arviointi tehdään yhteistyössä vapaaehtoisten, Metsähallituksen ja Luken kesken. Vapaaehtoiset vastaavat laskennasta, jota Metsähallitus koordinoi. Luke analysoi ja raportoi laskentatulokset.

Kanakoira-avusteinen riekkolaskenta etäisyysmenetelmällä on kehitetty avoimiin tunturi- ja tundraelinympäristöihin, jotta linjan tuntuman riekot havaittaisiin mahdollisimman suurella todennäköisyydellä. Lisäksi tunturiekosysteemeissä riekkokannan taso ja vaihtelut eroavat metsäalueiden riekkokannoista, joissa riekko on taantunut viime vuosikymmeninä. 

Lue lisää Luonnonvarakeskuksen 15.8.2023 julkaisemasta tiedotteesta