Työryhmä alkaa pohtia suurpetojen poikkeuslupakäytäntöjen kehittämistä

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut asiantuntijatyöryhmän suden ja muiden suurpetojen poikkeuslupakäytäntöjen kehittämiseksi.

Kuva Jaakko Alalantela
Julkaistu12.3.2024

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus asetuksesta, joka sujuvoittaa suurpetojen vahinkoperusteisten lupien myöntämistä. Tehtävänä on myös tehdä ehdotuksia niin sanottujen kannanhoidollisten poikkeuslupien mahdollistamiseksi. Lisäksi työryhmän tulee ehdottaa, miten suurpetokantojen arviointia ja hoitoa voidaan kehittää. Ratkaisut voivat olla lainsäädäntöön, hallintoon tai toimintatapoihin liittyviä muutoksia.

Vahinkoperusteiset ja niin sanotut kannanhoidolliset suurpetojen poikkeusluvat myöntää Suomen riistakeskus. Myös poliisi voi lopettaa suurpedon, jos se aiheuttaa uhan ihmisen turvallisuudelle tai jos eläin aiheuttaa muuta huomattavaa vahinkoa.

Asiantuntijatyöryhmässä korostuu juridinen osaaminen ratkaistavien haasteiden luonteesta johtuen. Työryhmään on kutsuttu suurpetoihin ja työryhmän tehtävään liittyvän juridisen osaamisen perusteella puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä, jotka eivät ole työryhmässä työantajiensa edustajina.

Työryhmän muodostavat puheenjohtaja, erätalousneuvos Vesa Ruusila (MMM) sekä jäsenet Marjo Anttoora, Anna-Rosa Asikainen, Sauli Härkönen, Jarmo Kiuru, Kai Kokko, Maria Westerman. Pysyvä asiantuntijajäsen on Sami Niemi (MMM).

Varatuomari Marjo Anttoora on ministeri Sari Essayahin erityisavustaja. Anna-Rosa Asikainen työskentelee MTK:ssa luonnonsuojelua koskevana juristina. Sauli Härkönen on Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö. Jarmo Kiuru on Lapin yliopiston oikeusinformatiikan lehtori. Kai Kokko on Helsingin yliopiston ympäristö- ja kestävyysoikeuden professori. Maria Westerman työskentelee ympäristöministeriön erityisasiantuntijana.

Asiantuntijatyöryhmän toimikausi on 1.4.2024–15.10.2024. Siltä odotetaan väliraporttia 15.6. mennessä ja asetusmuutosta siten, että se voi astua voimaan 1.7.2024.

Asiantuntijatyöryhmää ohjaamaan asetettiin ohjausryhmä, jonka muodostavat maa- ja metsätalousministeriön edustajat: puheenjohtaja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, valtiosihteeri Päivi Nerg, kansliapäällikkö Pekka Pesonen, osastopäällikkö Tuula Packalen, yksikönpäällikkö Vilppu Talvitie ja asiantuntijajäsenenä ministerin erityisavustaja Sonja Falk.

Asiantuntijatyöryhmästä erillisenä hankkeena ministeriö on jo aloittanut valmistelun hybridisusien kaatolupia helpottavasta lakimuutoksesta.