Susikanta on kasvanut hieman

Susien yksilömäärä on kasvanut noin seitsemällä prosentilla ja perhelaumojen määrä noin 14 prosentilla maaliskuun 2022 tilanteeseen verrattuna. Parien määrä on vähentynyt.

Kuva: Mari Tikkunen
Julkaistu14.6.2023

Susireviirejä oli maaliskuussa 2023 59–64 (90 %:n todennäköisyysväli). Susireviirillä tarkoitetaan aluetta, jota asuttaa joko susilauma tai pari. Perhelaumoja oli 40–46 ja pareja 16–23. Luvut sisältävät Suomen sisällä ja rajan molemmin puolin liikkuvat laumat ja parit.

─ Parien määrän väheneminen ja perhelaumojen määrän kasvu johtuu pitkälti siitä, että parit ovat saaneet vuosi sitten pentuja ja muodostaneet laumoja. Susien yksilömäärän kasvua selittää se, että pentuja on syntynyt ja susia selviytynyt maaliskuuhun 2023 asti elossa enemmän kuin susia on siihen mennessä kuollut, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskuksesta.

Suomen sisällä susikanta painottuu edelleen Länsi-Suomeen.

Itärajan molemmin puolin liikkui 6─7 laumaa ja 2─3 paria.

Susia oli todennäköisesti 291–331 yksilöä maaliskuussa 2023. Susien kokonaisyksilömäärään lasketaan lauma- ja parireviireillä asuvat sudet, reviirien ulkopuolella elävät yksilöt ja puolet rajareviirien yksilöistä.

Havainnoinnin lisäksi DNA-näytekeräys on erittäin tärkeä osa suden kannanarviointia. Menneellä keräyskaudella vapaaehtoiset näytekerääjät keräsivät yli 65 prosenttia näytteistä ja keräämiseen osallistui noin 170 vapaaehtoista. Myös Tassu-havaintoja on kirjattu edellisvuosien tapaan ahkerasti.

─ Kerätyistä DNA-näytteistä peräti 82 prosentista saatiin onnistunut analyysitulos. Tulos on erittäin hyvä, kertoo erikoistutkija Mia Valtonen Luonnonvarakeskuksesta.

Luonnonvarakeskuksen tiedote.