Seuroille mallisäännöt valkohäntäpeurajahtiin

Suomen riistakeskukselta on toivottu mallisääntöjä valkohäntäpeuran metsästykseen, ja nyt sellaiset on julkaistu.

kuva Timi Laivo
Julkaistu30.7.2020

Sääntöpohjan voi ladata riista.fi-sivuilta täältä. Sääntöjä voi hyödyntää sellaisenaan tai muokata seuran tarpeisiin sopivaksi.

Erityisesti säännöt sopivat tiheän peurakannan alueelle, jossa pyyntilupia on laskennallisesti vähintään yksi per jäsen. Peurajahdista ei tiheän kannan alueella tule tehdä liian monimutkaista, vaan sääntöjen tulisi mahdollistaa riittävän tehokas pyynti alkukaudesta loppukauteen kaikilla sallituilla pyyntitavoilla. Sääntöjä muokatessa on luonnollisesti varmistuttava siitä, että ne täyttävät lakien, asetusten ja hyvien metsästystapojen vaatimukset.