Ruokavirasto kehottaa pidättäytymään metsästysmatkoista Keski-Ruotsiin

Riski taudin leviämisestä Suomeen on olemassa, vaikka ulkomaan metsästysmatkoilla metsästäisi muita eläimiä kuin villisikoja.

Kuva Thomas Ohlsson
Julkaistu12.9.2023

Fagerstan alueelta, Keski-Ruotsista löytyneestä kuolleesta villisiasta todettiin 6. syyskuuta afrikkalaista sikaruttoa (ASF). Tartuntoja on mahdollisesti ollut seudun villisioissa jo pidempään, sillä alueelta on nyt löytynyt lisää tartunnan saaneita villisikoja.

Löytöpaikan ympärille on perustettu tartuntavyöhyke, jolla on muun muassa kielletty kaikki metsästys sekä muu liikkuminen ja oleskelu maastossa. On mahdollista, että tpauksia löydetään myös tartuntavyöhykettä laajemmalta alueelta.

Toimintaohjeet alueella metsästäneille

Fagerstan tartuntavyöhykkeeltä ei saa tuoda villisianlihaa Suomeen edes omaan käyttöön. Jos alueelta on jo tuotu villisian lihaa Suomeen, voi elintarvikkeet syödä, mutta mahdolliset tähteet tulee hävittää huolellisesti sekajätteinä. Kompostointi ei ole turvallinen käsittelytapa. Mitään tähteitä tai käärepapereita ei saa jättää villisikojen tai kotisikojen saataville.

Ruokavirasto suosittelee Fagerstan suunnalla metsästämässä olleita tai maastossa muuten liikkuneita henkilöitä puhdistamaan kaikki varusteensa, jalkineensa ja välineensä erityisen huolellisesti. Puhdistus tulee tehdä ennen kuin samoja varusteita käytetään Suomessa metsästyksessä tai muussa liikkumisessa maastossa tai niitä käytetään eläinsuojissa. Ruotsiin tai muuhun maahan, jossa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, suuntautuneen metsästysmatkan jälkeen ei tulisi mennä sikalaan, ennen kuin kotiin paluusta on kulunut 48 tuntia.

Jos haluaa tuoda metsästetyn villisian ruhon tai sen lihaa Ruotsista Suomeen omaa käyttöään varten, tulee tuojan  asiakirjoilla todistaa, että eläin on metsästetty muulta alueelta kuin tartuntavyöhykkeeltä. Ruokavirasto suosittelee, että muualtakaan Keski-Ruotsista ei tuotaisi metsästetyn villisian lihaa toistaiseksi Suomeen, sillä afrikkalainen sikarutto voi levitä nopeasti uusille alueille ja rajoitusalueiden ulkopuolelle.

Vähittäismyyntipakattua villisian lihaa saa tuoda, jos pakkauksessa on EU:n soikea tunnistusmerkki.

Kaikilta metsästysmatkoilta palattaessa tulee noudattaa eläintautien leviämistä ehkäiseviä ohjeita sekä pestä ja puhdistaa varusteet huolellisesti.

Kartta Fagerstan tartuntavyöhykkeestä (sva.se)

ASF

Afrikkalainen sikarutto on virussairaus, joka leviää hyvin helposti tartunnan saaneiden sikaeläinten lihan ja niiden eritteillä saastuneiden tavaroiden välityksellä. Tauti on monessa maassa levinnyt uusille alueille ihmisten varomattoman toiminnan seurauksena.

Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta lähialueidemme taudinpurkausten vuoksi riski on selvästi kasvanut. Suomeen levitessään tauti aiheuttaisi suuria tappioita sikatiloille ja lihateollisuudelle.