Oma riista -havainnot nyt lintuatlaskartoilla 

Oma riista -palveluun kirjatut riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pesintään viittaavat havainnot pesimäkausilta 2022–2023 on nyt siirretty osaksi Suomen 4. lintuatlaksen aineistoa.  

Kuva Jari Peltomäki
Julkaistu6.2.2024

Havaintoja kertyi kaikkiaan yli 16 000 kappaletta. Suuret kiitokset kaikille havaintoja tallentaneille! Atlaskartoilla metsästäjien ponnistus näkyy erityisesti joidenkin taantuneiden vesilintujen, kuten haapanan ja jouhisorsan kohdalla. Myös metsäkanalintuhavaintojen osalta Oma riista -aineiston osuus koko lintuatlaksen havaintomassasta on huomattava. 

Lintuatlaskartoitus jatkuu vielä seuraavat kaksi pesimäkautta. Avovesikautta ja vesilintujen paluuta odotellessa kannattaa metsäkanalintujen keväisiä soidinhavaintoja kirjata Oma riista -palveluun jo helmikuulta alkaen. Kevät on myös erinomainen hetki suunnitella tulevia kartoitusretkiä lintuatlaksen aukkopaikoille lajikohtaisia havaintokarttoja tutkaillen. 

Lue lisää

Lintuatlas.fi – Kaikki oleellinen lintuatlaskartoituksesta 

Lintuatlaksen tulospalvelu – Lajikohtaiset atlaskartat, ruutujen selvitysasteet ym. 

Laji.fi-portaali – Tarkastele lintuatlashavaintoja lajikohtaisesti kartalla