MMM: Hakekaa pikaisesti lupia Ylämaan koirasusien poistamiseksi

Ylämaan susilaumassa on havaittu ainakin neljä koirasutta. Maa- ja metsätalousministeriö kannustaa metsästäjiä hakemaan poikkeuslupaa niiden poistamiseksi luonnosta.

Julkaistu25.1.2023

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemien DNA-analyysien perusteella Lappeenrannan Ylämaan laumassa on ainakin neljä koirasutta. Ylämaan koirasusilauma elää pääasiassa Venäjällä, mutta liikkuu välillä Suomen puolelle. Tämä asettaa haasteita metsästykselle ja siksi olisi tärkeää, että risteymien poiston tekisivät alueensa tuntevat paikalliset metsästäjät.

–Paikalliset metsästäjät tuntevat oman alueensa parhaiten ja heitä kehotetaan nyt pikaisesti hakemaan uudestaan lupia koirasusien poistamiseksi. Ministeriön tuki on vahva, tässä on toimittu hoitosuunnitelman mukaisesti ja vastuullisesti. Kentällä koettu pettymys on ymmärrettävää, mutta tilanne on vielä korjattavissa, painottaa maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi.

”Ministeriön tuki on vahva, tässä on toimittu hoitosuunnitelman mukaisesti ja vastuullisesti.”

Metsästäjien oikeusturvan kannalta on selkeintä, että risteymien poisto tehdään Suomen riistakeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla. Tällä hetkellä lainsäädännössä ei ole risteymien poistamiseksi muuta keinoa.

–Me ministeriössä selvitämme mikä olisi byrokraattisesti kevyin keino korvata tässä tapauksessa metsästäjille syntyviä kustannuksia, Sami Niemi jatkaa.

Vetoaa myös suojelujärjestöihin

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää suojelujärjestöjä pidättäytymään valittamasta haetuista poikkeusluvista. Luonnossa olevien koirasusien poistaminen on äärimmäisen tärkeää Suomen susikannan elinvoimaisuuden kannalta.

–Tilanne on haastava ja nyt olisi annettava työrauha ja riittävästi aikaa tämän talven aikana paikallisille metsästäjille pyrkiä poistamaan koko lauma. Tehtävä ei ole helppo, Sami Niemi kertoo.

Koirasusi Suomessa 

Koirasusi on Suomessa haitallinen vieraslaji, ja mahdolliset risteymät on tärkeää tunnistaa susikannan geneettisen puhtauden suojelemiseksi. Luonnonvarakeskus analysoi osana vuosittaista kannanseurantaa susien DNA-näytteet myös mahdollisten risteymien osalta. 

Jos luonnossa epäilee ulkonäön perusteella risteymää, tulisi kansalaisen välittää tieto tästä yksilöstä paikalliselle suurpetoyhdyshenkilölle sekä Suomen riistakeskukselle. Epäillystä risteymäyksilöstä pyritään eri tahojen yhteistyöllä hankkimaan uloste-, virtsa-, veri- tai karvanäyte DNA-määrityksiä varten. Luonnossa havaittu ja DNA:n perusteella todennettu risteymäyksilö tulee poistaa luonnosta Suomen riistakeskuksen päätöksellä.