MMM avasi erityisavustushaun riistataloutta edistäviin hankkeisiin

Riistataloutta kehittävien hankkeiden avustushaku on auennut 13.5.2024. Maa- ja metsätalousministeriö myöntää avustuksia useisiin teemoihin. Hakuaika päättyy 16.6.2024.

Kuva Tero Salmela
Julkaistu13.5.2024

Hankehaun mukaisilla avustuksilla edistetään julkisen riistakonsernin strategian toimeenpanoa sekä painopisteellä 5 valtioneuvoston periaatepäätöstä Helmi-ohjelmasta. Teema ”Ampumaratojen ympäristölupaprosessien tukeminen ja ampumarataverkoston kehittäminen” tukee myös hallitusohjelman ampumaratoja koskevaa tavoitetta. Hallitusohjelmassa on myös linjattu Helmi-ohjelman jatkamisesta.

Erityisavustuksia myönnetään hakemuksen perusteella. Hankeavustukset on suunnattu riistanhoitoyhdistyksille, muille oikeustoimikelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille, julkisoikeudellisille laitoksille, valtion liikelaitoksille, yliopistoille sekä tutkimuslaitoksille.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotetta on päivitetty 17.5.2024. Tekstiä on korjattu seuraavasti: ”Erityisavustuksia voidaan myöntää hakemuksen perusteella hankkeisiin riistanhoitoyhdistyksille…” muotoon ” Erityisavustuksia myönnetään hakemuksen perusteella. Hankeavustukset on suunnattu riistanhoitoyhdistyksille,..” Lisäksi lisätty, että hankeavustukset on suunnattu myös valtion liikelaitoksille.

Päivitetty Maa-ja metsätalousministeriön tiedote (mmm.fi)