Maa- ja metsätalousministeriö aloittaa susiasetuksen valmistelun − kannanhoitosuunnitelmalle aikalisä

Maa- ja metsätalousministeriö kiirehtii susiasetuksen valmistelua, mutta ottaa lisäaikaa susikannan hoitosuunnitelman laatimiseen. Suden rajoitettu kannanhoidollinen metsästys on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta.

Kuva Jaakko Alalantela
Julkaistu29.9.2023

Euroopan komissio on aloittanut syyskuussa susipopulaatioihin ja niiden kansallisiin vaikutuksiin liittyvän tiedonkeruuhankkeen. On mahdollista, että tiedonkeruu muuttaa Euroopan unionin suurpetopolitiikan suuntaa ja tuottaa uusia linjauksia. Nämä mahdolliset uudet linjaukset on otettava huomioon Suomen kansallisessa susikannan hoitosuunnitelmassa.

− Yhdessä sidosryhmien kanssa valmisteltu kannanhoitosuunnitelma tullaan saattamaan valmiiksi. Tällä hetkellä, EU-viitekehyksen mahdollisesti muuttuessa, katsoimme, että on syytä odottaa uusia linjauksia ja huomioida ne kannanhoitosuunnitelman päivitetyssä versiossa, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah toteaa.

Susikannan hoitosuunnitelman päivitystä pyritään jatkamaan alkuperäisellä laajalla kokoonpanolla sidosryhmistä koostetussa työryhmässä.

Ministeriö on aloittanut susiasetuksen valmistelun hallitusohjelman mukaisesti suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimiseksi. Asetusluonnoksen valmistelua kiirehditään ja se on määrä lähettää lausuntokierrokselle viimeistään loka−marraskuun vaihteessa. Asetuksen valmistelussa hyödynnetään kannanhoitosuunnitelman päivitystyön yhteydessä kerättyä aineistoa. Tavoitteena on aloittaa rajoitettu kannanhoidollinen sudenmetsästys viimeistään tammikuussa 2024. 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote (mmm.fi).