EU pyytää palautetta susista – Kysely auki 22.9. asti

Metsästysseuroilla ja riistanhoitoyhdistyksillä on mahdollisuus vaikuttaa Euroopan yhteiseen susipolitiikkaan vastaamalla Euroopan unionin komission kyselyyn.

Kuva Jaakko Alalantela
Julkaistu7.9.2023

Komissio kehottaa paikallisyhteisöjä, tutkijoita ja kaikkia asianomaisia toimittamaan ajantasaisia tietoja susikannasta ja susien vaikutuksista. Komissio arvioi saamansa palautteen pohjalta tarvetta muuttaa luontodirektiivin liitteitä suden osalta sekä mahdollisuuksia lisätä joustavuutta luontodirektiivin tulkintaan.

Esimerkiksi metsästysseurat ja riistanhoitoyhdistykset voivat toimittaa tietoja oman alueensa susitilanteesta: Onko alueella susia ja miten kanta on kehittynyt? Miten susi on vaikuttanut metsästykseen ja onko alueella sattunut koira- tai muita eläinvahinkoja?

Tiedot lähetetään sähköpostitse

Kyselyyn voi osallistua vapaamuotoisesti. Tiedot pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen: EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu

Syyskuun alussa avatussa kyselyssä on vastausaikaa 22.9.2023 asti. Annettavat tiedot on syytä sitoa aikaan ja paikkaan, jotta siitä olisi hyötyä kokonaiskuvan muodostamisessa. Luonnollisesti vastaajan on syytä myös kertoa omasta toiminnastaan.

Lue lisää komission tiedotteesta (europa.eu) ja maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta (mmm.fi).