Aseisiin liittyviä ilmoituksia ja hakemuksia voi nyt tehdä sähköisesti

Maaliskuun alusta alkaen on voinut tehdä aseisiin liittyviä ilmoituksia ja lupahakemuksia helposti poliisin sähköisen asioinnin kautta.

Kuva Tero Salmela
Julkaistu11.3.2024

Poliisi tarjoaa kansalaisille 1.3.2024 alkaen lisää sähköisen asioinnin palveluja ampuma-aselain muutoksen myötä. Sähköisesti voi tehdä aseisiin, kaasusumuttimiin ja ampumatarvikkeisiin liittyviä lupahakemuksia ja rinnakkaislupahakemuksen tai -hakemuksia. Lisäksi voi sähköisesti ilmoittaa aseluvalla hankitun aseen ja sen osan yksilöintitietoja ja aseen osan, tehokkaan ilma-aseen tai deaktivoidun aseen hankkimisesta sekä aseen tai sen osan tai tehokkaan ilma-aseen lainaamisesta, tilapäisestä säilyttämisestä ja palauttamisesta.

Useimmissa tapauksissa sähköinen asiointi riittää. Käyntiasiointi on tarpeen yleensä vain poliisin erillisestä kutsusta. Sähköinen asiointi helpottaa lupa-asiointia ja edistää aseturvallisuutta. Sähköisten palveluiden kautta poliisi saa nopeammin tietoja aseiden sijainnista, luvanhaltijoista ja luvista.